Laisvall samhälle

Laisvall Samhälle

The mining of lead in Laisvall gave people work for 60 years. When the workshop was held only a few people worked there and their job was to demolish the mine area. The villagers wanted to do something in the Community park as a monument over this era. In the mining area we found the first stone that was found and tested for the lead and the first stone that was cut when the mining started, and other stones that were thoughtfully placed in the park.
The Workshop was held in connection with Lars Lundqvist and the project Future Laisvall, Arjeplog 2004


Blybrytningen i Laisvall gav människor arbete i 60 år. När workshopen hölls arbetade bara ett fåtal personer där och deras uppgift var att riva gruvområdet. Byborna ville göra något i samhällets park som ett monument för denna tid. I gruvområdet fann vi den första stenen som hittades och testades för bly och den första stenen som höggs ur när gruvdriften började, och andra karaktärsfulla stenar som placerades på bästa sätt i parken. Workshopen hölls i samband med Lars Lundqvist och projektet Framtid Laisvall, Arjeplog 2004.