Hällbacken

Hällbacken

Boats used to be built in Hällbacken. One of the boat builders, Allan Lundqvist, now deceased, was at the time for the workshop retired boat builder. With his help, the villagers made a monument to that time. The work was named after the first woman in the village "Brita af Hällbacken".
Workshop In collaboration with Lars Lundqvist and  the project Future Laisvall, Arjeplog 2004


I Hällbacken byggdes båtar förr. En av de båtbyggarna, Allan Lundqvist, numera avliden, var pensionerad båtbyggare när workshopen gjordes. Han bodde fortfarande i byn. Med hans hjälp gjorde byborna ett monument över den tiden. Verket döptes efter den första kvinnan i byn “Brita af Hällbacken”.
Workshop i samarbete med Lars Lundqvist och  projekt Framtid Laisvall , Arjeplog 2004