Äkäslompolo "Kohta"

Äkäslompolo "Kohta"

“Kohta / Point” Äkäslomopolo, Finland

This work was not made during a workshop but was a continuing work of previous year workshop; “Kohtamaa/ Encounter“. My goal here was to create a dinner table feeling. My hope was that the seated persons got mixed feelings of both fascination of the close-up view of the strong root system and discomfort of the strength in nature's creation. The work is a reflection of mankind's harsh way of bringing food to everyone's table. In collaboration with Art Äkäslompolo festival 2018


“Kohta / Point” Äkäslomopolo, Finland

Detta arbete var inte gjord under en workshop men var en fortsättning på arbetet från föregående års workshop; ”Kohtamaa / Encounter”. Mitt mål här var att skapa en middagsbordskänsla. Min förhoppning var att de sittande personerna fick blandade känslor av både fascination för det starka rotsystemet och ett obehag av styrkan i naturens skapelse. Arbetet är en återspegling av mänsklighetens hårda sätt att föra mat till allas bord. I samarbete med Art Äkäslompolo festival 2018


https://www.facebook.com/pg/artakaslompolo/photos/?ref=page_internal


https://www.instagram.com/artkslompolo/