Kuusamo

Kuusamo

In Vuotungi, Kuusamo, Finland, there used to be an industry that exported high-quality grindstones worldwide. The area was now abandoned and completely overgrown. Our mission together with the landowner was to create a landmark for the hundred-year industrial history. With the help of villagers and students from Lapland University who participated in the workshop, we opened up the place, gave the bedrock space and created a monument of two saw blades cutting through the ground. In association with Valma Lämsä, Lapplands Universitet, Kuusamo Kovasin Oy and Vuotungi Village 2018


I Vuotungi, Kuusamo, Finland, fanns det en industri som exporterade slipstenar av hög kvalitet över hela världen. Området var nu övergivet och helt
igenvuxet. Vårt uppdrag tillsammans med markägaren var att skapa ett landmärke för den hundraåriga industrihistorien. Med hjälp av bybor och studenter
från Lapplands universitet som deltog i workshopen öppnade vi platsen, gav berggrunden utrymme och skapade ett monument med två sågblad som skär
genom marken. I samarbete med Valma Lämsä Lapplands Universitet, Kuusamo Kovasin Oy och Vuotungi Village 2018