Mullbacken

Mullbacken

"The rope kingdom" was the collective name for an area where rope was made. Mullbacken was one of the villages. They made rope out of  spruce roots. A rope that was light och  very strong, could manage in water and used for the fishing in the area. Our monument has the pattern of the ropes.

Workshop in collaboration with Lars Lundqvist and project Future Laisvall, Arjeplog 2004


"Repriket" var samlingsnamnet för ett område som tillverkade rep. Mullbacken var en av de byarna. De gjorde rep av  granrötter. Ett rep som var lätt och mycket starkt, kunde klara sig i vatten och använd av fisket i området. Vårt granmonument har samma mönster som repen.

Workshop i samarbete med Lars Lundqvist och projekt Framtid Laisvall, Arjeplog 2004.