Övertorneå

Övertorneå

Our starting point was Övertorneå municipality's large mound of felled birches. In it lay an elephant and that became the basis of our work. The elephant eventually turned into a mosquito. Like a tribute to the areas many millions of mosquitos. In collaboration with Lars Lundqvist and Region Norrbotten and Övertorneå municipality 2007


Vår startpunkt var Övertorneå kommuns stora hög med fällda björkar. I den låg en elefant och det blev grunden för vårt arbete. Elefanten förvandlades till en mygga så småningom. Som en hyllning till regionens många miljoner mygg. I samarbete med Lars Lundqvist och Region Norrbotten och Övertorneå kommun 2007.