Övre Soppero

Övre Soppero

The Lainio river floats by Övre Soppero has all kinds of fish. The workshop got two directions with one group that made inlay of fish and the other group told about the troll and the reindeer. In collaboration with Tim LInhart and Konstmuseet i Norr 2009


Lainioälven flyter förbi Övre Soppero här finns alla slags fiskar. Workshopen fick två riktningar med en grupp som gjorde stenläggningar av olika fiskar och den andra gruppen berättade om trollet och renen. I samarbete med Tim Linhart och Konstmuseet i Norr 2009