Leipijärvi

Leipijärvi

The villagers of Leipijärvi wanted to tell the story of their strong involvement during the Second World War when 6000 soldiers were stationed in their area
and finish refugee children came to live in Leipijärvi and the militaries flew over their heads. Our work shop had divine help and we found 2 heart shaped rocks that symbolized the strong ties between the countries. In collaboration with Tim LInhart and Konstmuseet i Norr 2009


Byborna i Leipijärvi ville berätta historien om deras starka engagemang under andra världskriget när 6000 soldater var stationerade i deras område och
finska flyktingbarn kom att bo i Leipijärvi och militären flög över skorstenarna. Vår workshop hade gudomlig hjälp och vi hittade 2 hjärtformade stenar som
symboliserar de starka banden mellan länderna. I samarbete med Tim Linhart och Konstmuseet i Norr 2009


Artikel i Haparandabladet svenska
Artikel i Haparandabladet finska